Styrelse för Lidköpings dataförening

Lidköpings dataförenings högsta beslutande organ ör dess årsmöte. På årsmötet väljer medlemmarna en styrelse vars uppgift det är att sköta föreningens angelägenheter fram till nästa årsmöte.

Styrelse 2019
Ordförande: Josefine Persson
Sekreterare: Manuel Melani
Kassör: Johan Svensson
Ledamot: Fredrik Thieme
Ledamot: Linus Nyberg
Ledamot: Alexander Brännlund
Ledamot: Fredrik Andersson
Suppleant: Camilla Pedersen
Suppleant: Roberth Falk
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant

För att underlätta för medlemmarna att hita bra kandidater till styrelsen så väljer årsmötet även två personer till en valberedning. Valberedning har under verksamhetsåret till uppgift att hålla utkik efter personer som verkar lämpliga och som vill engagera sig i styrelsearbetet. Lämpliga kanditater tillkännages sedan på årsmötet.
Vill du ingå i styrelsen eller känner du någon som du tycker borde ingå så skickar du et mail och berättar detta på följande mailadress: info@dataforening.se

Valberedning 2019
Sammankallande: Louice Wagner
Ledamot: Vakant

E-Sportcenter

Veckans öppettider:

Måndag Stängt
Tisdag Stängt
Onsdag Stängt
Torsdag Stängt
Fredag Stängt
Lördag Stängt
Söndag Stängt

Facebook